top of page

Idealogen

Idealog er en del af Forkanter.dk.

Forkanter er et konsulenthus, hvis mission er at understøtte landets demokratiske proces og en kompetent ledelse i offentlige og humanistisk orienterede organisationer.

 

Forkanter tilbyder:

  • Ledelsesrådgivning til store og små virksomheder

  • Projektstyring i forbindelse med forandrings- og implementeringsprocesser

  • Kurser og foredrag

Idealogen Vision blog

Visionstanker

Forkanter og Idealogen er funderet på et systemisk menneskesyn. Vi er overbevist om at alle mennesker gør det bedste de kan ud fra de forudsætninger de har. Vi ved også at mennesker opfatter forskelligt og at vi kun kan vide hvad der sker hos den anden, hvis vi spørger nysgerrigt ind til det. 

Alle er vi unikke og derfor har vi alle vores helt egen opfattelse og tolkning af virkeligheden og heri ligger magien - Sammen kan vi skabe en verden med et uendeligt antal sandheder og et utopi af muligheder.

Det sker når vi lytter til hinanden og vælger at rette blikket i samme retning trods forskellighederne. 

Idealogen Forkanter Vision

FÆLLESSKABELSE

Klima, nye politiske strømninger verden over, flere og mere omfattende funktioner til vores offentlige systemer, Global usikkerhed og økonomisk krise.

Udfordringerne er mange og de er indbyrdes afhængige.

Vi løser dem kun hvis vi kan skabe nyt i fællesskab for alles kræfter er nødvendige.

Idealogen Forkanter Fællesskabelse polyfoni

POLYFONI

En harmoni af stemmer, ideer og drømme. Det er dét vi kan sammen!

bottom of page